sâmbătă, 16 mai 2015

NU TRAGEȚI ÎN FLORI !

„Nu trageți în flori”
DE LA UNIVERS LA MULTIVERSURILE LUMINATE

Suntem ceea ce IUBIM!
Nichita Stănescu

O GÂNDIRE PERMANENTĂ ÎNCĂRCATĂ DE IUBIRE ARE PUTEREA DE A SCHIMBA CHIAR ȘI MATERIA NU NUMAI VIAȚA!!!
„Pietrele sunt și ele structuri vii. Sunt supuse acelorași legi ale naturii ca și organismele vii și pot acumula INFORMAȚIE (vezi și memoria apei). Rețeaua cristalina este vie. Cristalul este viu, el poate acumula și transmite informație (vezi proprietățile oxidului de siliciu sau ale cuarțului). Prin gândire și concentrare OMUL poate influența încărcătura energetică a structurii cristaline pe care o au pietrele.” Biolog Mărioara GODEANU
GÂNDUL este așadar un câmp de torsiune foarte puternic.
Dar cea mai mare descoperire a doamnei Godeanu este „realitatea de dincolo de granițele științei, o realitate pe care tot mai multi savanți ai mileniului o recunosc: prezenta CREATORULUI UNIC în toate formele de manifestare ale materiei din Univers”.
Eu adaug umil că, nu numai ale materiei ci și a ENERGIEI fiindcă SUNTEM LUMINĂ DIN LUMINĂ http://icepaliga.blogspot.ro/2013/11/suntem-lumina-din-lumina.html și LUMINA presupune dualitatea corpuscul undă ca fundament al întregii științe a mecanicii cuantice.
SURSA: Minunile cercetătoarei Biolog Mărioara Godeanu sau Alarma în lumea plantelor „Nu trageți în flori”
Citat: „mi-am dat seama ca planta-martor, cea care asista la "execuția" suratei ei, primea un semnal de la "condamnata la moarte" și suferea la fel de mult ca și ea, ba poate chiar mai mult. Atunci mi-am spus: acesta este obiectivul biologiei viitorului, transmiterea informației intre structurile vii, respectiv - comunicarea.
Adaug: Nu transmiteți GÂNDURI agresive și nici nu vă exteriorizați agresivitatea fiindcă ea produce victime colaterale nebănuite.
http://icepaliga.blogspot.ro/2015/03/fericirea-ce-o-transmite-primavara-prin.html

Așadar, noi, cei cu o conștiință a cunoașterii multivalentă, instruită, puternic amprentată/marcată spiritual de IUBIREA DIVINĂ, putem crea un VORTEX colectiv de vibrație spirituală POZITIVĂ ce este amplificat de „puterea” fiecărui vortex individual ce gravitează în armonia cumulativă a vortex-urilor sincrone, într-o simfonie a muzicii sociale a IUBIRII.
Acest vortex unificat, ce se amplifică precum fuiorul unei tornade, ne conectează la un NOD informațional al stringurilor și superstringurilor specifice Universului, energetic mental, accesat și conectat prin iubire, ce ne permite o levitație reală pentru conexiunea cu GRAVITAȚIA unificatoare a MULTIVERSULUI.
Dacă savantul NASSIM HARAMEIN face o introspecție a STRUCTURII materiale universale, a REȚELEI de REZISTENȚĂ care se conectează astfel și energetic cu Universul, el omite Conștiința OMULUI și ROLUL nostru în această CREAȚIE DIVINĂ. Omul este INTEGRAT prin VIAȚA sa acestei REȚELE uimitoare materiale descrise magistral de Nassim. Păcat că Nassim nu are nicio referire la DIVINITATE, în speță la Iisus Hristos. Știința inestimabilă a lui Nassim este lipsită astfel de SUFLET, de IUBIREA DIVINĂ, a lui IISUS.
Trecerea noastră astrală în Universul căutat din Multivers este dată de puritatea tuturor vortex-urilor din ORHESTRA entității sociale ce se interconexează, a vortex-urilor pozitive ce s-au înscris în ARMONIA vibrațională a partiturii conexiunii IUBIRII.
Cu cât vibrația este mai dedicată spre o „MUZICĂ” cu o partitură a IUBIRII mai curată, fără sincope existențiale, etico-spirituale și reziduuri ale păcatelor, netratate, nevindecate de Iisus, cu atât mai cuprinzător și înălțător este SALTUL nostru în bogăția de Universuri din UNITATEA MULTIVERSULUI.
Conectându-ne la canalele de trecere se produce și o filtrare, o validare permisivă a accederii noastre spre CONȘTIINȚA SUPREMĂ ce definește ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU.
Mișcarea de spin a electronului este doar MODELUL natural după care trebuie înțeles și modelul MIȘCARII DE SPIN SOCIALE de la individ și implicit până la colectivitate.

Detalii găsiți pe blogul meu http://icepaliga.blogspot.ro/

Niciun comentariu: