marți, 23 decembrie 2014

CROCHIU PENTRU SCHIMBAREA DOCTRINEI NOASTRE NAȚIONALE DE SECURITATE ȘI APĂRARE

Sub ochii noștri acoperiți brutal de propaganda „beligeranților politici”, tendințele mondiale de reașezare geopolitică determină agresiv RETRASAREA zonelor de influență, Linia Roșie sau Cortina de Fier a noului Război rece ce poate exploda oricând în AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL care de altfel, pentru profesioniști, este vizibil deja ca fiind activat. http://icepaliga.blogspot.ro/2014/11/ne-jucam-cu-inevitabilul-razboi.html
Și iată cum istoria se repetă, ciclic, și în această perspectivă, s-au desenat și fundamentat deja doctrine militare specifice, vedem cum s-au antrenat și se antrenează intens, zi de zi, trupe speciale și ofițeri de stat-major cu planuri elaborate doct, de atac și contra-atac, de ofensivă și contraofensivă și s-au creat în teren facilitățile necesare pentru a justifica chipurile necesitățile de APĂRARE pentru forțelor armate proprii sau de intervenție ale alianțelor de securizare a teritoriului.
Apar ca ciupercile organizații paramilitare special antrenate în vederea unei eventuale invazii sau pentru presiuni zonele specifice unei politici de retrasare a teritoriilor.
Ambele tabere, bipolare sau multipolare, încearcă să vadă cât de eficientă le este doctrina elaborată de structurile lor de comandă și decizie politică și derulează acțiuni cât mai aproape de „linia roșie” subiectiv impusă și agresiv motivată dar juridic imposibil de documentat și condamnat ca și agresiune.
„...Departamentul Apărării afirmă că misiunea politică și militară a SUA în epoca de după Războiul Rece va fi să se asigure că nu se va permite apariția nici unei supra-puteri rivale în Europa occidentală, în Asia sau în teritoriile fostei URSS.”
Sursa: DEFENSE PLANNING GUIDANCE, Departamentul pentru Apărare al SUA, 1992 (condus atunci de Dick Cheney, devenit vice-președinte al SUA în perioada președinției lui George Bush Jr.)
Acest document, strict confidențial, era în favoarea ideii preconcepute a unei lumi unipolare ... Se sugerează că SUA-NATO își pot extinde interesele și  angajamentele lor de export de securitate către țările Europei de Est și de Vest, asemănător celor oferite Arabiei Saudite Kuweitului și celorlalte state arabe din Golful Persic dar și în multe alte zone ale lumii. Vezi și agrementul pentru Deveselu din 13-Sep-2011 în engleză și română de aici
Rusia era considerată ca fiind incapabilă de reacție după destrămarea URSS și că a rămas captivă unei doctrine și unei tehnici militare învechite. De aceea și surpriza apariției unei Rusii active și bine dotate ce a surprins nepermis de profund comandamentele NATO și liderii SUA. 
Incidentul submarinului Șciuka din 2012 este chiar emblematic pentru a înțelege deruta creată în lume și apoi chiar cu efectele Crimeea. La ripostă s-a creat invariabil problema Ucrainei, în coasta Rusiei, dar problematică ca și securitate pentru estul Europei prin conflictul activ și mai ales prin tendințele de schimbare a statutului Mării Negre. 
http://icepaliga.blogspot.ro/2014/09/cauzele-si-consecintele-dislocarii.html
La o zi după anexarea Crimei, Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federației Ruse, a afirmat că Rusia va continua să protejeze cu toate puterile sale interesele conaționalilor săi de oriunde s-ar afla ei. Nu a populațiilor de origine sau limbă rusă, ci a conaționalilor, termen care presupune recunoașterea automată a unei cetățenii ruse care le dă dreptul la o protecție extinsă și care, în caz de referendum, poate justifica acceptarea unei cereri de reunificare cu patria-mamă.
Vă sună cunoscută doctrina asta clamată și în sânul Europei chiar în preajma României? Europa se schimbă prin precedentele juridice create de Occident în Serbia (Kosovo), în Italia, în Spania în Germania etc.etc. dar și Transnistria și Găgăuzia.
România, în termen de șase luni de la alegerea noului președinte trebuie să emită „Doctrina de securitate națională” sau după alți autori „Politica națională de securitate”
DEFINIȚIE: Politica națională de securitate (PNS) este cadrul în care este descris modul cum o țară asigură securitatea statului şi a cetățenilor și se prezintă adesea sub forma unui document structurat. 
Definiție preluată din DCAF Backgrounder-„Politica naţională de securitate”.
Uneori, PNS face obiectul unei legislații specifice. 
De exemplu, în Statele Unite președintele trebuie să prezinte anual Congresului o strategie națională de securitate, deși în practică acest lucru nu se întâmplă chiar în fiecare an. 
În Letonia, Parlamentul trebuie să aprobe o PNS scrisă de Cabinet și aprobată de Consiliul Național al Securității în fiecare an. În alte cazuri, inițiativa elaborării unei strategii de securitate aparține executivului. 
În Federația Rusă, de exemplu, Consiliul Național al Securității elaborează strategii de securitate care sunt aprobate de executiv. 
În Austria, Parlamentul a creat în 2001 un Consiliu Național al Securității care are sarcina de a stabili orientarea politicii.
Unele state, cum ar fi Marea Britanie, Franța și China, nu au o PNS ca document unic și structurat, ci se bazează pe politicile de apărare sau cărțile albe care de regulă se concentrează doar pe apărarea națională. Alte state nu dau publicității documentele lor de politică sau nu au politici cuprinzătoare privind securitatea sau apărarea sub formă de documente. 
Și totuși, scolastic, ca regulă generală, PNS este ierarhic superioară POLITIC altor politici de securitate, cum ar fi doctrina militară, strategia de securitate națională sau sub altă denumire.
Așadar, cu atât mai mult cu cât și schimbările geopolitice și militare actuale impun o nouă adaptare a doctrinelor NATO și ale Rusiei la situația de multipolaritate a lumii, România trebuie să-și reevalueze PNS. 
Potrivit unor diplomați și analiști ruși, Moscova speră să consolideze și Organizația de Cooperare de la Shanghai, înființată de China, Rusia, Kazahstan, Kîrgîzstan și Tadjikistan în 1996, pentru a deveni o alianță de securitate mai adaptată necesităților și firesc, mai importantă. http://icepaliga.blogspot.ro/2014/03/semnificatia-rezultatelor-din-crimeea.html
Autoritățile ruse au anunțat în septembrie 2014, cu două zile înainte de deschiderea summitului alianței NATO, în Țara Galilor, că până la sfârșitul anului 2014 își vor readapta „noua doctrină militară”. (O versiune actualizată a doctrinei militare ruse a fost adoptată iată, la 26 decembrie 2014).
Doctrină militară rusă, în vigoare, actualizată din 2010 și acum reactualizată în 26 decembrie 2014, se bazează totuși pe un document aprobat la o sesiune a Consiliului de Securitate la 2 noiembrie, 1993. 
În consecință sub presiunea noilor evenimente internaționale este nevoie de o actualizare stringentă și de aceea doctrina își va schimba conținutul vizavi de factorii de risc după cum a rezultat și din declarațiile lui Putin dar și deciziile Dumei de Stat ale Federației Ruse cunoscută și sub numele de Consiliul Federației Ruse sau Sovietul Federației. Comisiile de specialitate care emit documentul intitulat la ruși "GHIDUL PRINCIPAL PRIVIND DOCTRINA MILITARĂ A FEDERAȚIEI RUSE" sunt Comitetul pentru Apărare și Securitate și Comitetul pentru afaceri externe care au inițiat documentul ce a fost legalizat oficial prin decretul prezidențial Nr.1833 - 02 noiembrie 1993.
Oricare ar fi rezultatul continuării lucrărilor la versiunile revizuite, actualizate, există motive să ne așteptăm ca principalele sale puncte să rămână aceleași dar, în esență, se vor schimba factorii de risc și mula modul de acțiune în gestionarea lor potrivit intereselor reevaluate. 
Deja asistăm și la o nouă rundă de înzestrare în avalanșă cu armament strategic și la o redislocare a acestora după noi Planuri de Apărare și Securitate.
Mai mult, se conturează un război financiar cu totul nou.
În cartea “Războaiele Trezoreriei”, a lui Juan Zarate, excluderea din sistemul financiar internațional centrat pe dolar este descrisă ca o “bombă cu neutroni” utilizată mai curat decât orice altă armă. Când o țară urmează să fie izolată, Departamentul american al Trezoreriei aruncă anatema asupra unor bănci care sunt suspectate că ar fi implicate în activități teroriste sau în spălarea de bani. Juan Zarate, care este arhitectul actualului război financiar mondial și a fost oficial în Departamentul Trezoreriei, spune că această acțiune este mai puternică decât orice armă militară.
"DOCTRINĂ MILITARĂ", reprezintă așadar un agregat sistematizat de opinii fundamentale OFICIALE (de linii directoare), concentrate într-un singur document, cu privire la prevenirea războaielor și conflictelor armate, și ATENȚIE!!! la ruși și cu privire la natura și metodele de salarizare a executanților de toate gradele și din toate serviciile, precum și de organizare a activității statului, societății și cetățenilor (la noi cetățenii sunt obligați și prin Constituție să asigure securitatea militară a României și a aliaților săi NATO).
Cu cât participanții la formularea PNS sunt mai numeroși, cu atât asumarea acestei politici este mai amplă și, ca atare, punerea ei în aplicare este mai eficientă. 
În Elveţia s-a recurs la o abordare specifică, în două etape, pentru elaborarea ultimei PNS: mai întâi s-a organizat o amplă consultare a tuturor factorilor socio-politici, în urma căreia a fost redactat și înaintat guvernului un raport cu caracter ne-angajant, cuprinzând sugestii pentru PNS; apoi, un organism guvernamental a redactat un raport cadru, luând în considerare conținutul primului raport. Documentul a fost apoi aprobat de legislativ.
Vezi și documentația de AICI dar și referințele de AICI
Dar dacă sunteți profesioniști este suficient să postez doar știrea: „NATO îi învață pe piloții polonezi să folosească arma nucleară” și deja am bulversat complet ORICARE din actualele doctrine elaborate FĂRĂ ducerea unui război nuclear. Numai privit sub aspectul protecției populației situația se schimbă radical și am și declanșat alarmele doctrinare.
Doctrina Militară prezintă sintetic rolul autorităților țării în asigurarea instruirii, cooperării, apărării și, dacă este necesar, pregătirea pentru război și ducerea unui război. Vezi și http://icepaliga.blogspot.ro/2014/10/tendinte-actuale-deosebite-in-ducerea.html
Deși o doctrină militară este de regulă o doctrină strict defensivă știința militară ne învață că CEA MAI BUNĂ APĂRARE ESTE … OFENSIVA. 
Atribuțiile autorităților militare și civile și a forțelor armate oficiale sunt descrise în conformitate cu tratatele internaționale semnate și ele trebuie să corespundă pentru diferite scenarii pe timp de pace dar mai ales la un război total. 
Există, de asemenea descrieri ale mediilor în care forțele armate ar putea să funcționeze, potrivit doctrinei, atât acasă, cât și în străinătate, variind de la tulburări civile la conflicte locale și globale și de menținere a păcii internaționale. 
Proiectul oricărei Doctrine Militare listează invariabil, CONCRET, factorii și amenințările cu risc crescut la care se percepe oficial ca fiind amenințări potențiale, atât interne, cât și externe de natură să afecteze securitatea noastră națională și a alianței NATO.
Ceea ce este totalmente neadecvat oricărei doctrine militare este carența inadmisibilă a LEGISLAȚIEI internaționale de definire a AGRESORULUI și a AGRESIUNII, situație cauzată de lipsa nejustificată de interes a organismelor ONU și ale Consiliului de Securitate în a defini CLAR aceste două elemente fundamentale de condamnare a agresorului și constatare a agresiunii. Vidul acesta legislativ duce la amplificarea variantelor actuale de agresori și agresiuni pe o paletă extrem de complexă ce creează și o PIAȚĂ a declarațiilor fără fond și formă care aburesc populația lumii cu păreri și afirmații docte, dar în afara normelor juridice reglementate de organismele internaționale.
Este de reținut că Doctrina Militară a Rusiei are astăzi, actualizat, unele componente specifice ce nu se regăsesc în conceptele NATO.
Doctrina militară rusă este implementată unificat și unitar de sistemul statului centralizat și asigură gestionarea militară dar și economică și de politică externă. Activitățile sunt coordonate în limitele competențelor subsistemelor statale, a tuturor ramurilor și organele de autoritate de stat, asociațiile obștești dar și cetățenești pentru realizarea unui set de politici-diplomatice, economice, sociale, de informații, juridice, militare și alte măsuri menite să asigure securitatea militară a Federației Ruse și aliaților săi.
Sursa: "Ghidul Principal privind Doctrina Militară a Federației Ruse".
Sunt apoi descrise atât elementele de politică externă, cu accente clamate ca defensive, dar și ale fiecărei structuri antrenate în securitatea națională. Pentru cei doritori de cunoaștere aprofundată recomand să citească suplimentar și lucrarea
http://ro.scribd.com/doc/146478416/CURS-POLITICI-%C5%9EI-STRATEGII-DE-SECURITATE-NA%C5%A2IONAL%C4%82#scribd
Mă voi limita la unele situații relativ recente vizavi doar de unele forțe strategice antrenate și în politica externă a Federației Ruse sau a NATO și SUA vizavi și de implicațiile pentru România.
Relativ recent, a făcut vâlvă în spațiul internațional o acțiune ce nu poate fi calificată juridic nicăieri în legile războiului și definirea agresorului și a agresiunii.
Unul (sau mai multe) submarin/e rusești de tipul Șciuka-B (Știuca, în limba rusă) echipat/e cu rachete de croazieră cu raza lungă de acțiune au navigat ATENȚIE!!! o lună de zile în apele Golfului Mexic în largul coastelor SUA. Submarinul a fost detectat doar după ce a părăsit zona indicată, relatează Washington Free Beacon cu referire la surse anonime din Pentagon. 
Submarinul rusesc, multifuncțional, din proiectul 971 Șciuka-B (Akula, potrivit clasificării NATO) a patrulat câteva săptămâni bune în lunile iunie-iulie ale anului 2012 lângă coastele Statelor Unite. Prezența lor în imediata apropiere de țărmul american NU A FOST DETECTATĂ de sateliții americani și nici de senzorii hidroacustici ai NATO respectiv ai SUA. Submarinul a fost observat de americani doar atunci „când le-a arătat „coada” ieșind din imersie”, scrie și Vocea Rusiei.
În timp ce specialiștii ruși se felicitau în legătură cu manevra reușită, structurile militare din Statele Unite au devenit subit îngrijorate de incapacitatea lor de a detecta submarinul, fiindcă nu puteau bănui că defunctul lider al fostei URSS are asemenea capacități operaționale.
Nici în momentul de față nu există comentarii din partea autorităților americane sau a militarilor SUA sau NATO dar a apărut conflictul Ucraina ca și răspuns nedeclarat. Efectul pentru România însă a fost extrem de puternic.
Submarinul Șciuka-B este principalul tip de submarin nuclear, mai vechi dar multifuncțional, cu care este dotată Flota Navală Militară a Rusiei. În total, au fost construite relativ recent 15 asemenea submarine. Unul dintre ele a fost livrat recent și Indiei dar, probabil din cauza unor defecțiuni semnalate, rușii au făcut o demonstrație de forță pentru eventualii săi noi clienți. Așa că, India a luat în leasing de la Rusia pe o perioadă de 10 ani primul submarin nuclear din proiectul 971 Nerpa, în valoare de 980 de milioane $. El a intrat în dotarea Forțelor Navale Indiene în 2012 (India a primit în dotare submarinul în aprilie 2012 și a primit numele Chakra). Forțele Navale Indiene, după demonstrația de forță a rușilor, examinează iată posibilitatea luării în leasing și a celui de al doilea submarin nuclear proiect 971 (Șciuka-B), scria ziarul local Times of India forte recent, în data de 17-12-2014.
Submarinul din clasa Akula după clasificarea NATO (Șciuka-B după clasificarea rușilor) se caracterizează printr-un nivel ridicat de „invizibilitate” și capacitate operațională. Vezi aici caracteristicile.
Submarinul strategic Sciuka-B livrat Indiei are următoarele caracteristici după datele NATO
Rusia are însă în intenție a dota cu nave performante noi și rachete balistice, nucleare, întreaga sa flotă strategică dar cu submarine îndeosebi din clasa 955 Borei renunțând cred la producția celor din clasa Delfinul. Submarinele vor fi prioritar dotate cu rachete Bulava.
Iată caracteristicile noilor submarine, citiți-le cu atenție. Și un filmuleț semnificativ al submarinelor americane TRIDENT pentru comparație https://www.youtube.com/watch?v=TC6rdzBL9qA&feature=youtu.be E titrat în română
Cele trei submarine 955 Borei construite in 2014, respectiv Iury Dolgoruky în gruparea Marinei din Nord și Aleksandr Nevski în Oceanul Pacific iar Vladimir Monomah se va alătura grăpării din Oceanul Pacific celor 6 submarine nucleare 667BDRM Delfin existente. Silențiozitatea lor este dată de sistemul de propulsie.
Pana in 2020 se vor mai construi încă 6 submarine nucleare 955A Borei dar dotate cu rachete suplimentare.
Nu este de neglijat nici proiectul în derulare de dotare cu nave occidentale de tip MISTRAL.
MISTRAL costă 1,2 miliarde euro (cu penalități de 3-10 miliarde euro). In 2015 la început de an este prevăzută livrarea celui de al doilea MISTRAL. Deocamdată Franța va fi acționată în judecată (vezi penalitățile) și nu este prea ușor să renunțe la contract fiindcă numai din penalități rușii își pot cumpăra alte elemente de interes strategic.
Interesant la acest tip de navă sunt sistemele de protecție dar și de lovire pornind de la cele ușoare gen Mbda Simbad systems cu unu la doi operatori sau automatizate.
Clik pe poza pentru marire imagine
Racheta SIMBAD o vedeți aici
iar caracteristicile ei de utilizare le vedeți aici
Ca și elemente de protecție antirachetă rușii erau interesați și de sistemele de rachete ASTER PAAMS / SAAM (vezi aici caracteristicile)
Sistemele Navale de rachete anti-rachetă sunt și ele foarte activ promovate la export:
PAAMS: auto, apărare locală dar și pentru flotă (cu rachete Aster 30 & Aster 15)
SAAM: auto și apărare locală (Aster cu 15 rachete) în serviciu în marinele franceză, italiană și pentru export
PAAMS: oferă principalul mod de Apărare pe navă pentru marinele din Marea Britanie (ca Viper Sea sau tip 45 de distrugătoare), Franța (fregate Horizon) și Italia (fregate Orizzonte)
Aster: asigurarea de autoapărare pe navă pentru noua clasa FREMM de fregate (Franța, Italia și la export)
Și prezentările pot continua cu foarte multe documente de excepție. 
Dar, să nu uităm că astăzi se joacă strategic, din nou, pentru a câta oară, PETROLUL.
Nu doresc însă să fiu prea doct și agasant cu aceste informații relativ publice, cunoscute, ce incită vizibil la un studiu aprofundat pentru cei interesați de emiterea noii noastre DOCTRINE DE SECURITATE ȘI APĂRARE NAȚIONALĂ cu specific țintit - Marea Neagră dar mai ales realizarea CONTRIBUȚIEI economiei noastre și a populației la acțiunile de securitate și apărare națională într-o formă mult mai elaborată.
Dumnezeu să-i ocrotească pe români oriunde s-ar afla.
Lt.col. retragere
Ioan CEPALIGA
Trimiteți un comentariu