sâmbătă, 22 noiembrie 2014

TENDINȚE ACUTE DE HIPERTROFIE URBANĂ ȘI IMPLICIT … UMANĂ

MEGALOPOLISUL
CEA MAI MARE HIPERTROFIE [1] URBANĂ ȘI IMPLICIT … UMANĂ A PLANETEI
ISTORIC ȘI TERMINOLOGIE
Megalopolisurile, termen introdus de geograful Jean Gottman, reprezinta forma cea mai înaltă de hipertrofie urbana, situându-se deasupra celorlalte super organisme urbane, cuprinzând și subordonându-și o serie de conurbații, interurbații și aglomerații, dar și orașe propriu-zise, chiar și unele așezări rurale.
Termenulmegalopolis” – aglomerare urbană, a fost folosit prima dată pentru zona supranumită BosWash din America (Boston-New York-Philadelphia-Washington).
Megalopolisurile au aspectul unor ansambluri de așezări orășenești cu o desfășurare spațială de ordinul sutelor de kilometri, dezvoltându-se preferențial pe anumite axe, favorizate din punctul de vedere al căilor de comunicație (litorale, văi, linii de contact), care pot lăsa intre ele spații mai puțin urbanizate, chiar cu fragmente de terenuri agricole sau de vegetație naturală.
Megalopolisuri există pe tot globul: în Brazilia Rio de Janeiro-Sao Paulo-Belo Horizonte, în Japonia “Tokaido” (ce cuprinde orașele Tokio, Osaka și Kobe), dar mai ales în SUA - ”BosWash” (alcătuit din Boston, NewYork, Philadelphia, Baltimore și Washington), ”ChiPitt” sau Marile Lacuri (cu orașele Chicago, Cleveland, Detroit și Pittsburg) și “San-San” (alcătuit din San Francisco, Los Angeles și San Diego).
În curs de formare sunt megalopolisuri în Europa, India, China și Indonezia.
Dintre toate metropolele urbane, cea mai puternică este aglomerația Tokyo, nucleul politic și industrial al statului și cea mai mare concentrare urbană a Globului (peste 34 mil. loc.)
Megalopolisul Marilor Lacuri, numit și ChiPitts, este megalopolisul format dintr-un grup de metropole nord-americane care înconjoară regiunea Marilor Lacuri. Regiunea include de asemenea o aglomerare industrială și comercială. Orașele din megalopolis sunt legate la un sistem de infrastructură gigantic.
Orașele mari din SUA s-au întins cu periferiile lor tot mai mult în regiunile rurale înconjurătoare. Și de-a lungul șoselelor principale s-au format din ce în ce mai multe orășele lungi. Cu timpul, aceste orășele au ajuns să se atingă între ele, așa de exemplu pe ruta San Francisco - San Diego.
Specific unor astfel de aglomerări ce induc vertiginos haos este managementul holonic ce trebuie să identifice acele „noduri” sau centre de forță gravitațională și să dezvolte direcțional specific întregul complex existențial.

DE CE MEGALOPOLISURI?
Omul este o ființă umană cu puternice tendințe de socializare, dar și cu tendințe extreme de personalitate, de grandomanie ce-l determină să adopte de cele mai multe ori poziții violente de impunere a „crizei sale de personalitate” ce implică și o criză de afirmare a voinței sale.
Aceste tendințe au existat din cele mai vechi timpuri și ele au condus la formarea imperiilor și de aici o explozie a cunoștințelor de MANAGEMENT specific conducerii unor mari mase de oameni. Cum aceste mari aglomerații umane solicită un management foarte divers dar puternic aplicat care să asigure menținerea armonizată a aderenței populației la structura dezvoltată au apărut exploziile de creație a infrastructurilor multivalente de la căile de comunicație, rețele de utilități (vezi apeductele romane), așezări familiale și comunitare integrate dar și proiecții de organizare a zonelor de producție industrială, comercială și agricolă care să satisfacă necesarul existențial al elitelor dar, implicit și al maselor necesare ca și mână de lucru în megalopolis.
Magalopolisurile sunt exteriorizări fizice concrete ale acestor tendințe megalomanice
Ele DISTRUG omenirea prin accelerarea dezvoltării unui mod de viață tot mai standardizat, robotizat, chiar și în cele mai intime segmente de viață socială și chiar sexuală și nu pot fi oprite decât printr-o VOINȚĂ CONȘTIENTĂ fără doar și poate a ... ELITELOR PLANETEI.
Iată cum s-a format necesitatea și gândirea acelei Noi Ordini Mondiale emanată de la aceste elite megalomanice.
Dacă sunteți cu o gândire extensivă și puternic analitică sesizați ușor și foarte repede IMENSELE MEANDRE ale acestor tendințe socio-existențiale DEGENERATIVE cu IMPLICAȚIILE lor formidabile în TOATE domeniile vieții sociale, inclusiv spirituale sau de ... control demografic.
Veți sesiza mai ales sensul profund pozitiv al expresiei sinteză „Există o necesitate violentă, iminentă și urgentă de întoarcere a omenirii la natură și la o viață construită pe armonie” și de abandonare a sistemului bazat doar pe un consum excesiv, ineficient, într-o societate construită pe elemente  patologice, megalomanice ce schimbă ireversibil biocenoza și habitatul planetei noastre.
Iată cum „CIVILIZAȚIA” deși în microclimat este benefică social, în aceste tendințe megalomanice devine un FLAGEL NIMICITOR sub toate aspectele sociale și umanitare de la poluare (gunoaie cu riscul pandemiilor asociate) și până la violențele arhitecturale NECESARE ce distrug habitatul. 
Înțelegeți acum ce BOGĂȚIE IMENSĂ au văzut străinii aici în Romania un teritoriu denumit chiar de papă „Grădina Maicii Domnului”?
Și totuși de ce magalopolisurile?
Pentru MANAGEMENTUL unei colectivități provocările ce le implică aceste megalopolisuri ne pot ajuta în a înțelege în profunzime caracterul lor distructiv și putem învăța a EVITA efectele distructive asociate ce se instalează de la un anumit grad de concentrare urbană. 
Ele ne pot da acele cunoștințe vizavi de necesitatea de protecție oportună față de VIOLENȚA DISTRUCTIVĂ SOCIALĂ ce o induc atât de virulent în societate aglomerațiile urbane. Europa este ASALTATĂ de migrația populației sărace spre aceste centre de civilizație devenite un Eldorado - ținut imaginar din America, pe care cuceritorii spanioli îl credeau bogat în aur și în pietre prețioase.
Multiculturalismul clamat al UE și de fapt al oricărei aglomerări economice ce implică aceste tipuri de entități de la uniunile vamale și până la cele mai complexe, uniuni economice și politice, UE nu are însă decriptat inteligibil și acel MANAGEMENT necesar evitării patologiei degenerative similare megalopolisului pentru evitarea cu excelență a elementelor de violență și disfuncție ce le naște intrinsec orice concentrare socio-umană de la formele economice, urbane și până la cele politice.
Aceste tendințe excesive patologice necesită un studiu intens, aprofundat ca și cercetare multidisciplinară pentru a ne contura și o experiență proprie de management pe care Romania nu o are performant construită nici pentru forme inferioare cum ar fi specificul metropolei București-Ilfov sau unor zone noi cu germeni de megalopolis cum ar fi Brăila-Galați spre exemplu.
Dau doar câteva exemple: Spitale de boli infecțioase, funcționale, în centrul Bucureștiului sau localităților, depozite cu substanțe puternic poluante sau inflamabile în zone intens populate, canalizare neamenajată pentru regenerarea apelor uzate sau deversărilor de la diverse crescătorii de păsări sau ferme de animale și pot continua fiindcă lista este aproape inepuizabilă. Una din condiții este ca Planul general de urbanism să fie conceput pe termene LUNGI de timp astfel încât diferitele proiecte să nu afecteze elementele de sănătate publică sau să prezinte riscuri de poluare sau accidente majore (centrală nucleară, centrală cu cărbune, rafinării, entități economice ce operează cu produse explozive ș.a.m.d.)

TOP 10 MEGALOPOLISURI ALE LUMII
1.Tokio (Japonia). Metropolă cu o suprafață de 13.572 km pătrați a strâns o populație de 34.600.000 locuitori - aproape cât populația Poloniei sau Lituaniei, fiind unul dintre cele mai mari megalopolisuri ale lumii. Pe lângă japonezi aici mai trăiesc și chinezi, coreeni, filipinezi, americani, englezi, brazilieni și francezi.
2.Guangzhou (China). Suprafața acestui megapolis este de 7.434,4 kmp. Aici locuiesc 26.100.000 de locuitori - în cea mai mare parte chinezi, însă există și o comunitate puternică de expați sau emigranți din întreaga lume.
3.Jakarta (Indonezia). În această metropolă trăiesc  25.600.00 de locuitori răspândiți pe o suprafață de 5100 kmp. Aceștia sunt împărțiți în 300 de grupuri etnice, care vorbesc 200 de limbi și dialecte diferite. Comunitatea expaților este f.mare ea incluzând olandezi, cambogieni, portughezi, indieni, arabi și chinezi.
4.Shanghai (China). 25.600.000 de persoane trăiesc în metropola chineză, împărțind 6.340,5 kmp. În afară de chinezi, în Shanghai se găsește și comunități puternice de japonezi, americani și coreeni.
5.Seoul (Coreea de Sud). Pe o suprafață de 5.076 kmp, capitala sud-coreeană a strâns 25.500.000 de locuitori. Cei mai multi expați vin din China și SUA.
6.Ciudad de Mexico (Mexic). 23.400.000 de persoane locuiesc în capitala mexicană ceva mai mult decât populația României, împărțind o suprafață de 1485 kmp. Pe lângă mexicanii get-beget, găsim aici locuitori născuți în mai toate părțile globului: Europa, Asia, Africa, America, America de Sud.
7.Delhi (India). 23.400.000 de indieni trăiesc în Delhi, mai mult decât populația României iar majoritatea dintre ei sunt la limita sărăciei.
8.Karachi (Pakistan). 3.527 km este intinderea metropolei pakistaneze. Pe suprafața ei a adunat 21.900.000 de locuitori, într-o proporție covârșitoare musulmani - 94,45%. Nici nu este de mirare, având în vedere că aici s-au refugiat o mulțime de credincioși islamiști arabi, iranieni, turci, filipinezi, albanezi, bosniaci, libanezi.
9.Manila (Filipine). Capitala filipineză numără 21.700.000 de locuitori - cât populația României și are o suprafață de 1.474,82 kmp. Comunitatea expaților cuprinde europeni, latino-americani, arabi și indieni.
10.New York (SUA). Cea mai eterogenă metropolă, New York este un oraș întins pe 17.884 kmp cu o populație de 22.200.000 locuitoricât toată populația României. 36% din populație este născută în afara SUA, printre aceștia numărându-se afro-americani, chinezi, filipinezi, arabi, evrei, germani, italieni, polonezi, rusi, ucrainieni, irlandezi. Aici exista și o comunitate mare de români, care număra în 2001, 161.900 de locuitori.

CONCLUZIE
Puterile noastre statale, cu managementul lor descentralizat de la structurile locale și până la cele guvernamentale și statale ierarhizate, ale celor trei puteri constituționale, nu au înțeles sau NU VOR să înțeleagă din cauza lașității și evitării RĂSPUNDERII INTRINSECI DE MANAGEMENT, necesitatea calificării SPECIFICE de management. 
Necesitatea viabilizării acestei propuneri ce o repet de peste 25 de ani de a iniția înființarea unei ȘCOLI SPECIALE de instruire și formare a abilităților de MANAGEMENT ale candidaților ce doresc să ocupe, prin alegere, o funcție publică de la nivel de primar din puterea executivă și până la președinte dar, similar și pentru cea judecătorească și legislativă este vitală. 
În fapt TOATE cele trei puteri ar trebui să aibă câte o ȘCOALĂ SPECIALĂ dedicată formării acelei mase de candidați necesari într-o selecție procedurală specifică promovării lor spre structurile din vârful piramidei. 
Astăzi avem „un ghiveci” românesc pe toate palierele formative ce nu corespunde necesarului de școlarizare socială. 
De aceea, astăzi, avem doar absolvenți cu „diplomă” și o masă sufocantă de renumiți „dottore”apăruți pe la pelul de seară al partidelor și nu specialiști formați după necesarul social REAL ca rezultantă a DOCTRINEI NAȚIONALE de dezvoltare durabilă pe termen lung și foarte lung.
Fără oameni PERFECT PREGĂTIȚI pentru MANAGEMENTUL acestor structuri, România nu are șanse să iasă din marasmul amatorismului de management statal al celor trei puteri.
Cu umilele mele capacități de influențare am încercat să ATRAG ATENȚIA pe blog, ziaristic și nu în profunzimea problematică exhaustivă, asupra acestor probleme de management unde sunt calificat și am expertiza de consiliere dar, inerția statică a oprit creativitatea pozitivă a decidenților din cele trei puteri care nu au dorit să se aplece asupra acestor succinte propuneri sintetice. Ele necesită însă o atenție și o analiză specifică prin implicarea unor colective interdisciplinare pentru o soluție armonizată cu necesarul României. 
Acest necesar ideatic și de pregătire de management ar trebui să facă parte din acea STRATEGIE NAȚIONALĂ de dezvoltare durabilă pe termen lung ce o invoc de la momentul 1989 și până în prezent.
O strategie inteligentă, fermă care să devină ȚINTĂ (TARGET) a oricărei echipe de management ajunse în vârful piramidei celor trei puteri statale este absolut necesară. CONLUCRAREA celor trei puteri după o asemenea STRATEGIE UNICĂ ar implica și definirea DOCTRINELOR necesare, integrate prin doctrinele de palier specifice, pentru elaborarea și a unei CONSTITUȚII care să oblige la UNITATEA DE ACȚIUNE a celor trei puteri în vederea derulării unui management statal performant, CONȘTIENT și mai ales armonizat cu cerințele sociale exprimate public prin indicatori fermi, măsurabili, de FERICIRE SOCIALĂ.
E suficient cred ca și semnal de ATENȚIONARE pentru aprofundare, vizavi de evoluția încă dizarmonică a societății noastre.
Doamne ocrotește-i pe români oriunde s-ar afla și adu-ne copii ACASĂ din pribegia lor conjuncturală.
Lt.col.retragere
Ioan CEPALIGA
[1] HIPERTROFIE - DEZVOLTARE EXCESIVĂ în speță urbană, cu o aglomerație umană DIN CAUZA UNUI PROCES PATOLOGIC. – Din fr. hypertrophie.

Niciun comentariu: