luni, 6 octombrie 2014

MULTIVERSUL LUMINAT

Oamenii de știință vorbesc tot mai des de o „nouă fizică” la orizont, pentru a-i determina pe cercetători să înțeleagă mai multe din NECUNOSCUTELE UNIVERSULUI NOSTRU. Această nouă abordare fizică include o mai bună înțelegere și a ENERGIEI ÎNTUNECATE, o forță misterioasă despre care unii cred că ar indica existența unui alt univers „frate” care se ascunde în vecinătatea noastră, dintre care unele ar putea fi chiar alcătuite din anti-materie.
Dacă mișcarea de spin în excitația electronului acumulează energie pentru a face SALTUL spre nivele energetice superioare, iată că PIERDEREA DE ENERGIE conduce la nivele energetice tot mai mici, ÎNTUNECATE, ceea ce înseamnă și pierdere de LUMINA. Vezi și imaginea de mai jos care este cred edificatoare ca logică.
La fel se întâmplă și cu SOCIETATEA care are și ea o MIȘCAREA DE SPIN ce o poate conduce către LUMINĂ (Rai, Paradis, Împărăția lui Dumnezeu), în esență spre cultura și civilizație sau … către ÎNTUNERIC (sau în IAD, în Împărăția lui Hades etc.etc.) sau prăbușire socială spre anarhie și haos.
Societatea este formată din entități individuale care pot vibra armonic sau dizarmonic. 
Noi, cei cu o conștiință a cunoașterii multivalentă, instruită, puternic amprentată spiritual de IUBIREA DIVINĂ, putem crea un VORTEX colectiv de vibrație spirituală ce este amplificat de „puterea” fiecarui vortex individual ce gravitează în armonia cumulativă a vortexurilor sincrone, într-o simfonie a muzicii sociale a astrelor. Acest vortex unificat, ce se amplifică precum fuiorul unei tornade, ne conectează la un NOD informațional al stringurilor și superstringurilor specifice Universului, energetic mental accesat și conectat, ce ne permite o levitație reală pentru conexiunea cu GRAVITAȚIA unificatoare a MULTIVERSULUI. Dacă Nassim Haramein face o introspecție a STRUCTURII materiale universale, a REȚELEI de REZISTENȚĂ ce se conectează astfel și energetic cu Universul, el omite Conștiința omului și ROLUL nostru în această CREAȚE DIVINĂ. Omul este INTEGRAT prin VIAȚA sa acestei REȚELE uimitoare materiale descrise magistral de Nassim. Păcat că Nassim nu are nicio referire la divinitate, în speță la Iisus Hristos. Știința inestimabilă a lui Nassim este lipsită de SUFLET, de IUBIREA DIVINĂ, a lui IISUS.
Trecerea noastră în Universul căutat este dată de puritatea tuturor vortexurilor din ORHESTRA entității sociale, a vortexurilor ce s-au înscris în ARMONIA vibrațională a partiturii conexiunii. Cu căt vibrația este mai dedicată spre o „MUZICĂ” cu o partitură mai curată, fără sincope existențiale, etico-spirituale și reziduuri ale păcatelor, netratate, nevindecate de Iisus, cu atât mai cuprinzător și înălțător este SALTUL nostru în bogăția de Universuri din UNITATEA MULTIVERSULUI.
Conectându-ne la canalele de trecere se produce și o filtrare, o validare permisivă a accederii noastre spre CONȘTIINȚA SUPREMĂ ce definește ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU.
Mișcarea de spin a electronului este doar MODELUL natural după care trebuie înțeles și modelul MIȘCARII DE SPIN SOCIALE de la individ și implicit până la colectivitate.
Am mai scris despre faptul ca noi SUNTEM LUMINĂ DIN LUMINĂ, corpuscul (materie) și undă (spirit) simultan. 
Vă reamintesc povața lui Iisus „Eu sunt CALEA, ADEVARUL și VIAȚA” și, în traducere, înseamnă că IUBIREA Lui Iisus ne permite să vibrăm cu toată ființa noastră iar divinitatea stării obținute ne identifică acel canal, CALEA, prin vortexul fuior la care ne putem CONECTA cu VIAȚA noastră la MULTIVERS. VIAȚA este LUMINĂ, o îngemănare perfectă între materie (corpuscul) și undă (spirit) simultan. 
Dar ce ne diferențiază de celelalte entități cu viață, plante, păsări, animale sau chiar unicelulare?
Ne diferențiază tocmai această CAPACITATE CONȘTIENTĂ de a VIBRA armonic cu tot spectrul de lumină, în esență rezonanța de viață amprentând materia cu infuzii de energie ondulatorie, personificată de ființa noastră și capacitatea de a CREA astfel o PARTITURĂ vibrațională ce conectează LUMINA vobrațională din materia noastră vie la REȚEAUA de canale astrale. Prin starea noastră gravitațională de levitație spirituală ne translatăm CONȘTIENT, chiar planificat arhitectural, drumul, CALEA, către Universul țintă din MULTIVERS. 
Tocmai această capacitate de selectare opțională, planificată, conștientă, a partiturii vibraționale, a drumului nostru, este dată de miracolul iubirii divine de CALEA ce o reprezintă dragostea lui Iisus prin crearea acestui spectru LUMINOS în care avem LIBERTATEA de a alege
ADEVĂRUL acesta, conștient îngemănat ca și mod relațional, reprezintă ESENȚA morală, existențială, ce ne diferențiază de TOATE celelalte ființe și ADEVĂRUL reprezintă tocmai CREDINȚA noastră nețărmurită în existența ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU.
Credința este VIBRAȚIA prin care comunicăm cu noi inșine și colectivitatea și implict cu acest MULTIVERS UNITAR cu un spectru infinit de Universuri în care VIAȚA VEȘNICĂ este vehiculul cumului de spirite purificate și al translației ACESTEI CREAȚII Dumnezeiești prin această LUMINĂ DIN LUMINĂ ce devine și un veșnic filtru de validare vibrațională activă spre înălțare. 
Falsitatea, minciuna, înșelăciunea, invidia, nu permit conexiunea.
Se observă că, inclusiv noi, cei inițiați, suntem pregătiți SPECIAL pentru ÎNĂLȚARE prin absorbția de energii vibraționale specifice din spectrul de LUMINĂ.
Doar prin ȘTIINȚĂ și CUNOAȘTEREA structurală materială și corpusculară îngemănate de LUMINA umană, individuală și socială, ceea ce înseamnă o îmbinare obligatorie cu SPIRITUL DIVIN AL IUBIRII NEȚĂRMURITE a aproapelui, ne permite ÎNȚELEGEREA modului de conexiune.
Analizați singuri și vedeți oare câți dintre noi simt o dragoste și compasiune pentru viețuitoarele Pământului și mediul nostru înconjurător? Câți protejează în mod real și direct habitatul existențial? Cum credeți că pot cei ce nu au vibrația IUBIRII APROAPELUI și a habitatului să poată IUBI un alt habitat sau ființă din alt Univers?
Max Tegmark de la Massachussets Institute of Technology consideră că acest model fizic de MULTIVERS, „adică mai multe universuri”, are ca suport teoretic FIZICA MODERNĂ și că, în cele din urmă, va fi sustenabil, predictibil și de necontestat trecerea în aceste Universuri din MULTIVERS. „Acest lucru nu este SF”, spune cercetătorul, ci … “ȘTIINȚĂ PURĂ, REALĂ”. 
Eu adaug și vibrația, vibrația conștientă din sintagma NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU, fără IUBIREA aproapelui și relaționarea în perfectă armonie.
PUTEREA prin acțiunile răuvoitoare asupra MATERIEI prin acele abilități mentale cunoscute ca extrasenzoriale, până la schimbarea structurală a materie fără viață sau și mai grav cu viață, nu trebuie să ajungă în mâinile unor PĂCĂTOȘI încă nepurificați spiritual. Ei nu pot și nu trebuie să aibă acces la tehnicile de înălțare dacă nu acționează conștient pentru purificarea lor. Dar trebuie ajutați să perceapă iubirea lui Dumnezeu sau să fie izolați dacă se prăbușesc voit în întuneric pentru a nu perturba rolul OMULUI în Univers. 
Unii sugerează că lucrurile din care suntem făcuți - materia plus forțele de gravitație și de magnetism, toate subordonate SPIRITULUI reprezintă elementele care ne „LIPESC” sau „NE ȚIN” de acest Univers. Ele nu ne permit să părăsim cele 4 dimensiuni ale dimensiunii noastre (mișcările înainte-înapoi , sus-jos, stânga-dreapta, precum și senzația de timp). Cu toate acestea, se pare că GRAVITAȚIA (iar pentru noi cei inițiați, LEVITAȚIA spirituală) este caracteristica tuturor Universurilor, și, într-o zi, am putea comunica cu alte lumi paralele, prin unele “manipulări gravitaționale futuristice” date tocmai de excitația energetică de LUMINA care este simultan și corpuscul și undă - prezentând acel dualism undă-corpuscul. Toate formele de LUMINĂ (nu numai cea vizibilă) se compun din fotoni. Fotonul, numit și cuantă de lumină, este particula elementară responsabilă pentru toate fenomenele electromagnetice materiale, ca de exemplu efectul fotoelectric și radiația corpului negru. Prin aplicarea teoriilor legate de fotoni au devenit realitate printre multe altele: laserul, fotochimia, microscopia de înaltă rezoluție, comunicațiile optice și analizele atomice și moleculare, criptografia cuantică ce va conduce către calculatoarele cuantice dar și la o interacționare fără obstacole (distanță, turbulențe electromagnetice, furtuni solare etc.) între ființele superioare.
Dar numai o îngemănare cu acel SPIRIT DIVIN DE IUBIRE NEȚĂRMURITĂ poate valida înălțarea astfel încât CONȘTIINȚA UMANĂ să fie conectată, prin înțelegerea profundă a ROLULUI și a LOCULUI nostru în MULTIVERS (vezi și teoriile lui Nassim Haramein în filmul sau) la REȚEAUA de vortexuri a MULTIVERSULUI UNITAR.
Așadar avem nevoie să dobândim o ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ VIBRAȚIONALĂ, obținută prin ȘTIINȚĂ cu acumulare de masivă cunoaștere (LUMINĂ), cunoaștere obligatoriu îngemănată cu SPIRIT și mai ales cu acea IUBIRE DIVINĂ pentru a ne putea INTEGRA în MULTIVERS și predilect prin acesta în ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU.
Exercițiile noastre de meditație și purificare spirituală cu vibrații armonice din întregul spectru de lumină reverberată și de sunetele Universului, muzica astrelor, armonizate conștient, ne dau acea pondere gravitațională a capacităților noastre de conectare la vortexurile din rețeaua de stringuri și superstringuri ce compune și structura MULTIVERSULUI.
Când este absorbit fotonul ca element primar de excitație vibrațională (SUNET, frecvență și LUMINA), adică aceste stări de cunoaștere a „potecilor” spre Divinitate, transmit materiei noastre vii energia, impulsul și momentul său cinetic ce conduce la capacitatea de levitație în Universul gravitațional. Nu este același efect cu teleportarea, este ceva mult mai profund prin acceptarea noastră spre esența Divină a CONȘTIINȚEI Supreme. Este o „teleportare”, dacă vreți, a acelor caracteristici ale materiei vii cu structura sa ADN dar mai ales a SUFLETULUI care incubă acea CONȘTIINȚĂ a vibrației noastre cu Dumnezeu.
Iată o prezentare intuitivă a excitării fotonice (prin LUMINĂ) a electronului și efectul Compton. 
ÎNTUNERICUL are momentul ZERO, la fel ca și masa de repaus a fotonului, zero. Numai fotonii absorbiți care excită electronii materiei vii transferându-le energia și momentul cinetic dau un potențial de ÎNĂLȚARE pe nivele energetice spectrale superioare, până la conectarea vortexului nostru cu frecvența vortexului nodal și TRANSLAȚIA în unul din Universurile MULTIVERSULUI LUMINAT. Restul materiei, neexcitate și devoratoare de momente energetice și STATICE ce tind spre un zero absolut conduc la PRĂBUȘIREA în neantul ÎNTUNECAT al PĂCATULUI sau KARMEI, unii fiind prea încărcați de aceste evenimente negative din istoria lor și KARMA trebuie PURIFICATĂ prin iertarea păcatelor.
Acest BALAST al păcatului ține tocmai de lipsa de armonie și înțelegere a rolului spiritului nostru în „vindecarea” pe care ne-o dă DRAGOSTEA DIVINĂ. 
Un spirit încărcat de păcate nu poate LEVITA și nici nu-și poate conecta partitura sa „muzicală”, dezacordată de păcate și cu o frecvență aritmică de vortexul de conexiune. El, acest spirit, rămâne LIPIT de Universul său existențial până la o altă posibilă purificare CONȘTIENTĂ deplină.
Ce ar însemna să dăm în MULTIVERS peste ființe ce sunt TOTAL opuse obișnuinței noastre și să le infectăm cu greutatea PĂCATULUI nostru, să le distrugem sau izola, translatându-le ura până la un GENOCID reciproc?
Exercițiile noastre ARMONICE țin așadar de MUZICALITATEA spiritului nostru în a simți vibrația divină SUNET și LUMINĂ (corpuscul și undă) și a ne conecta cu IUBIRE, ca un experimentat meloman, la vortexul ORHESTRĂ sau singular interpretativ, armonic prin muzica propriei partituri vibraționale de translație spre MULTIVERS care, ATENȚIE!, este întotdeauna UNITAR și profund dominat de puterea gravitațională de stăpânire conștientă absolută a lui Dumnezeu în întregul fond vibrațional al CONȘTIINȚEI DIVINE ce conectează TOATE Universurile individuale. 
Dumnezeu nu permite de aceea trecerea noastră în ÎMPĂRĂȚIA SA și nici contactul cu alte ființe din alte dimensiuni dacă nu avem și SPIRITUL pregătit de ÎNĂLȚARE, de interacționare!

Niciun comentariu: