marți, 23 septembrie 2014

PREȘEDINȚIALE SAU DEMENȚIALE?

RECENT AM MAI POSTAT ȘI PE FACEBOOK UN COMENTARIU, SPECIAL ZIC EU, ASUPRA ACTUALEI CAMPANII PREȘEDINȚIALE CARE TINDE SĂ DEVINĂ O CAMPANIE DEMENȚIALĂ.
APARENT aveți perfectă dreptate voi, analiștilor eco-No-mici români, privind marketingul politic și managementul de atac din campanie.
Managementul eficient însă se face cu niște ținte clare, cu rezultat AȘTEPTAT calculat și nu fabulat.
Managementul organizațional de aceea poate fi:
a) fie pe CHELTUIELI, ca management anti-fiscal al firmei pentru a ascunde „profitul” în achiziții cu orice preț și a plăti impozite cât mai mici iar la STAT de regulă pentru a îndestula clientela de partid din care se adapă apoi chiar și salariații (exemplu rechizitele, consumabilele, materialele de protecție etc.etc.)
b) fie pe PROIECTE (de regulă obiective, bugete, etc.) în care destinația banilor este STRICT reglementată prin bugetul de stat și indicatorii de management sunt foarte clar și strict dimensionați.
DE ACEEA, ÎN ESENȚA ECONOMICĂ, FALIMENTUL ESTE BENEFIC ȘI REFACE SĂNĂTATEA DE MANAGEMENT!!! AȘA CĂ NU VĂ TEMEȚI NICI DE FALIMENTUL ADMINISTRAȚIEI DE STAT.
La firmele particulare însă ȚINTA este PROFITUL și mai ales RATA profitului după care se calculează și dreptul salariaților de participare la profit iar la STAT se maximizează prin acele PROIECTE DE INVESTIȚII accesul social la noi locuri de muncă, creșterea economică și implicit o frecvență mai bună a încasărilor bugetare, SĂNĂTOASE, nu din mascate sponsorizări, întârzieri la plată care solicită poliție fiscală și atrage corupție clientelară la repartiția de proiecte ale statului.
MANAGEMENTUL are așadar definite ȘTIINȚIFIC câteva variante de conducere funcție de structura organizatorică adoptată, școala de management agreată, tipul predominant de manager, funcțiile active ale managementului clar repartizate în structură ce determină și stilurile de management și capacitatea de CREAȚIE și DINAMIZARE a eficienței chiar și în medii extrem de critice. Focalizarea procedurilor în aceste condiții critice fiind specifică MANAGEMENTULUI HOLONIC care identifică acele puncte gravitaționale, NODURI, ce încheagă sistemul. Vezi și structura de management Hoshin Kanri dar și elementele de armonizare Lean. Pentru unele segmente tehnice de fluxuri nu ezitați să experimentați elementele de terotehnologie sau de terotehnică.
Și nu în ultimul rând fundamentală este FINANȚAREA proprie sau ATRASĂ dacă există încredere în managementul organizațional și capacitate vizibilă de NEGOCIERE a condițiilor optime de finanțare.
CA SISTEME DE MANAGEMENT REȚINEȚI:
1. Managementul prin obiective
2. Managementul prin proiecte
3. Managementul pe produs (sau de țintă socială)
4. Managementul prin bugete
5. Managementul prin excepții
6. Managementul participativ
7. Managementul matricial etc.etc.
În concluzie ca să nu intru în detaliile teoretice un bun administrator sau manager își crează un MODEL de management PERFORMANT ce trebuie însușit de salariați/ministere prin CULTURA/DOCTRINA POLITICĂ de management ce se absoarbe.
MANAGEMENTUL PERFORMANT ÎN EXPERIENȚA MEA PRESUPUNE:
1. Realizarea unui cadru de formare, afirmare și promovare a elitelor și o cercetare exigentă, aplicată, a tendințelor și ideilor noi din domeniu
2. O cointeresare materială și morală puternică a elitelor și a TUTUROR celor creativi
3. Stimularea unui climat de COLABORARE între conducători și conduși (Matsushita)
4. Aplicarea unei strategii coerente, DOCTRINARE, de integrare flexibilă în mediul extern și intern al entității organizaționale
5. Încurajarea remarcabilă, accelerată și permanentă a creativității, inventicii și inițiativei de eficientizare (cutiuța cu idei la firme dar și metode specifice cum ar fi brainstormingul, matricea descoperirilor, etc. etc. iar STATAL prin acele ȚINTE SOCIALE DE ESENȚĂ – familia, educația, sănătatea și creativitatea din cercetarea fundamentală și aplicată)
6. Integrarea relațională a fluxurilor organizației cu feedback-uri de la consumatori, beneficiarii sociali
7. Identificarea în mediu a utilităților și CERINȚELOR noi prin sisteme operaționale cu reale feedbefor și beforback-uri informaționale continuu active
8. Etalonarea și măsurarea statistică exactă a performanțelor de management de la individ și până la vârful organizațional, statal.
9. Capacitate proprie, reală, a MANAGERULUI de utilizare a infrastructurilor performațe de comunicație și continuă informare (certificrea meritocratică a competenței)
10. Reacții rapide și EXACTITATE în analiza evenimentelor și luarea deciziei necesare.
CONCLUZIE
Managementul STATAL impune așadar în primul rând existența unei DOCTRINE POLITICE clare și ARMONIZATE cu doctrinele de palier sistemic care să CONTRIBUIE la punerea în valoare a indicatorilor sociali ai DOCTRINEI NAȚIONALE sincrone cu țintele CONSTITUȚIONALE.
Oricare ar fi doctrina politică ea devine automat asimilată de mase dacă și numai dacă are ȚINTE sociale extrem de clare ca și efecte sociale vizibile, măsurabile.
NIVELUL EFICIENȚEI ÎN ACTUL DE GUVERNARE TREBUIE SĂ FIE DAT NUMAI ȘI NUMAI DE CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII SOCIALE REAL OBȚINUTE!!!
Așadar este extrem de important ca INDICATORII privind CALITATEA VIEȚII SOCIALE să fie fundamental cunoscuți și explicit repartizați în ierarhia sistemică organizațională. 
Aici intervine rolul de mediere și armonizare al PREȘEDINTELUI pentru a STIMULA COOPERAREA intre cele trei puteri.
Noi astăzi nu avem O DOCTRINĂ NAȚIONALĂ care să contureze cadrul fundamental juridic al CONSTITUȚIEI și să ofere OBIECTIVE ARMONIZATE clare necesare elaborării celorlalte doctrine de palier (doctrina juridică, de politică externă, militară, economică, urbană, etc.etc.) care intrinsec să fie ARMONIZATE cu doctrina fundamentală DOCTRINA NAȚIONALĂ eminamente armonizată constituțional pe termen lung și foarte lung cu DOCTRINELE POLITICE DE GUVERNARE.
Este clar că societatea are nevoie de o REAȘEZARE SĂNĂTOASĂ în fundamentul ei DOCTRINAR în care DIRIJOR trebuie să fie PREȘEDINTELE ROMÂNIEI cu rol de mediator în ARMONIZAREA procedurală a colaborării dintre cele trei puteri, cu focalizare administrativă procedurală, de atingere a țintei CONSTITUȚIONALE, conturate în DOCTRINA NAȚIONALĂ, respectiv armonizarea INDICATORILOR DE MANAGEMENT GUVERNAMENTAL, indicatori clar angajați de partidul sau alianța de la putere dar cu gestiunea de colaborare doctrinară a celorlalte puteri.
Viitoarele etape evolutive de RECONSTRUIRE A UNEI SOCIETĂȚI DEMOCRATICE nu se poate face decât ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR EI ȘI NU AL LIDERILOR DE PUTERE, cu o proiecție de management pe termen lung și foarte lung la care să se înscrie orice partid candidat la managementul statal și nu prin concurența în pomeni electorale.
Aici intervine și CURTEA CONSTITUȚIONALĂ care trebuie să fie cerberul armonizării sistemului legislativ cu ținta CONSTITUȚIONALĂ A DOCTRINEI NAȚIONALE.
Căutați să vedeți cum actualii indicatori ce identifică vigoarea noastră socială, statistic monitorizați, arată PRĂBUȘIREA ROMÂNIEI și o inimaginabilă degringoladă generalizată de management.
AMATORISMUL ȘI INCULTURA NOASTRĂ DETERMINĂ RIDICAREA MINCIUNII LA RANG DE VIRTUTE POLITICĂ FAPT CE DISTRUGE ESENȚA VIEȚII DEMOCRATICE ȘI ÎNCREDEREA ÎN CAPACITATEA DE MANAGEMENT A ACTUALELOR STRUCTURI DE PUTERE.
Domnilor și doamnelor candidați la prezidențiale prezentați-vă OFERTA DE MANAGEMENT pentru a nu devia într-o campanie DEMENȚIALĂ de genul dezbaterilor existenței sau nu a ofițerilor acoperiți candidați la președințiale!

DATA: 23-09-2014 ora 08:50
Lt. col. retragere
Ing. și ec. licențiat
Ioan CEPALIGA

Niciun comentariu: