miercuri, 9 aprilie 2014

UNIFICARE PRIN CUNOAȘTEREA MATRICIALĂ

Iată că știința și capacitățile senzoriale ale OMULUI au ajuns într-un punct de inflexiune în care ALEGEREA LIBERĂ poate conduce către DISTRUGERE, voită sau inconștientă, sau către o CREAȚIE DIVINĂ prin puterile sale senzoriale și extrasenzoriale extraordinare, de cunoaștere și de alegere a căilor date de Dumnezeu OMULUI. 
ADN-ul și mai ales aceste posibile intervenții și MIXĂRI de ADN prin corecții sau optimizarea compatibilității genetice mixte NAȘTE o direcție profundă, NECUNOSCUTĂ ca și efecte ale aplicării cunoașterii umane. 
Poate, cele mai multe cunoștințe ne-au fost transmise pe două căi distincte – prin AND-ul moștenit ca și acumulări dar și prin ACCESUL specific mental, spiritual la BIBLIOTECA ASTRALĂ de depozitare istorică a experiențelor universale de cunoaștere, creație și dezvoltare. Accesul se face fie prin biocomunicație de genul telepatiei = criptesteziei = clarviziunii sau a precogniției „mesajului heruvim” către acest depozit COSMIC de CREAȚIE. De cele mai multe ori telepatic.
Telepatia este în esență o metodă de comunicație specifică tuturor ființelor ce combină elemente de conștient și inconștient, de la Dumnezeu la Om, între mamă și pui, om și …delfin etc. voit, divin sau prin transă hipnotică sau de la distanță, stare ce determină o premoniție, clarviziune, mesaj, telestezie, kinestezie, etc.etc.
Telepatia prezintă și câteva avantaje formidabile însă. În primul rând, nu depinde de distanță, în al doilea rând nu poate fi împiedicată de niciun obstacol. În al treilea rând, nu necesită instalații sofisticate sau costisitoare, iar în al patrulea rând comunicarea este aproape instantanee. 
Această tehnică a fost folosită din timpuri străvechi dar, utilizată în mod organizat și dirijat specific datează din perioada interbelică și a fost frecvent folosită în cel de al doilea război mondial cu trupe special destinate. Mai amintesc doar și de departamentul ZERO din țara noastră.
Dacă telepatia s-ar generaliza la nivelul tuturor oamenilor, iar mesajul ei ar atinge performanțele limbajului articulat am asista la o REVOLUȚIE mentală și de percepție a vieții și relației cu Dumnezeu.
Prin cercetări aplicate s-au dezvoltat câteva tehnici specifice de utilizare senzorială și extrasenzorială a unor comunicații dar și de apropiere spirituală de Mântuitor. Iată câteva exemple de tehnici studiate.
MATERIALIZAREA Definiție: Materie creată din nimic, care apare de niciunde. Au fost chiar filmate sau fotografiate aceste ființe sau obiecte.
CLARVIZIUNEA Definiție: Obținerea de informații (adesea de la mari distanțe) prin intermediul minții. Similar mesajul Divin transmis de Heruvimi.
PRECOGNIȚIA Definiție: Clarviziune care presupune și percepția unor evenimente care se vor întâmpla în viitor. Vezi Fecioara Maria.
RADIESTEZIA Definiție: Detectarea de resurse minerale, tuneluri sau cursuri de apă subterane, prin metode paranormale. Fântânarii sau căutătorii de aur la daci sunt doar două exemple notorii.
PSIHOKINEZIA Definiție: Proiecția energiei psihice pentru a muta obiecte sau a influenta materia (inclusiv acțiuni ale omului). Magia și exorcizarea.
POLTERGEIST Definiție: “Fantoma violentă” în limba germană, termenul se referă la mișcarea obiectelor efectuată de forțe necunoscute și adesea asociată cu un loc anume (case părăsite, castele, locații în care s-au petrecut tragedii și acte violente). Sunt și acele AMPRENTE energetice comune ce rămân la utilizarea personală a unui obiect (scaun, pat, bijuterii etc. energie măsurabilă ce se diminuează în timp)
LEVITATIA Definiție: Capacitatea de a sfida gravitația și de a pluti sau chiar zbura fără nici un sprijin exterior.
INCOMBUSTIBILITATE Definiție: Imunitatea fizică la foc sau arsuri. Dar și COMBUSTIA spontană în contrast cu imunitatea.
Toate aceste capacități dar și altele, sunt și se utilizează astăzi în numeroase experimente de cercetare fundamentală dar și aplicată inclusiv în zone militare. Ele demonstrează clar CAPACITĂȚILE încă nebănuite ale MINȚII umane și iată că nu numai umane.
Puțini au înțeles sau înțeleg și acum mesajul lui Iisus Hristos de ÎNVIERE. 
El anunța ferm existenta vieții de după moarte, anunța o Judecată, precum și o reîncarnare (UNICĂ și finală) a DREPȚILOR, numită Înviere. 
În Upanishade, identificarea Sinelui (atman) cu Absolutul (brahman) nu poate avea loc decât dacă SINELE încheie ciclul infernal al existenței (samsara), adică șirul de reîncarnări succesive. 
Hinduismul culminează printr-o mistică a eliberării, dar nu și prin explicarea RĂULUI și morții prin reîncarnare. 
Nu este vorba aici despre o nouă naștere fizică ci SPIRITUALĂ după cum susține creștinismul. Omul se naște o singură dată, dar nu moare cu adevărat decât tot odată, prin EVALUAREA vieții sale la JUDECATĂ. 
Prin reîncarnare în reîncarnare în budism, spiritul nu-și schimbă decât trupul, pană ce ajunge la adevărata libertate, în Nirvana. Eu spun și de curățenie profundă!
Memoria sufletului nostru are iată o moștenire genetică a trăsăturilor fizice și de caracter anterioare din arborele genealogic indusă în moștenirea ADN-ului nostru, spiritual - vezi cazurile cu aptitudinile de a vorbi o limba veche, mai frecvent sub hipnoză.
Ideea comună de reîncarnare se face însă OBLIGATORIU sub diferite FORME și LEGI specifice. 
Ea a mai fost analizată și promovată și în alte diferite culte ori curente ca budismul, filozofia modernă dar și în spiritism precum și în rândul rozicrucienilor și al antropozofilor. 
Principiul care dirijează călătoria dintr-un corp în altul este DORINȚA sau LEGEA karmei la budiști. 
Exista așadar o LEGE unică, o MATRICE exprimată și de Iisus Hristos prin JUDECATĂ unde se face evaluarea acumulărilor vieții noastre de BINE sau RĂU pentru a putea atinge nivelul de integrare în acel ABSOLUT, legic universal, in LUMINA DIVINĂ sau ... de a fi „rebutat”. 
Am explicat și mecanicist acest concept, apelând la mișcarea de spin a electronului într-un model aplicabil și la spiritul nostru dar și la societate. Vezi articolul MIȘCAREA DE SPIN SOCIALĂ, puțin mai aplicat, științific, http://icepaliga.blogspot.ro/2012/02/miscarea-de-spin-sociala_17.html de pe blogul meu.
RĂUL conduce la pierdere de energie (de lumină) iar BINELE la o ACUMULARE ENERGETICĂ (DE LUMINĂ) determinând SALTUL spre UNIVERSUL ABSOLUT (Nirvana).
MINTEA, ENERGIA BIOLOGICĂ A PROCESULUI MINTAL, DAR ȘI DE JUDECATĂ - ALEGERE VARIANTĂ asigură acea ARMONIE cu UNIVERSUL sau DIZARMONIE și recăderea în KARMA de reîncarnare și reluare a procesului de PURIFICARE.
Astăzi cred că există o necesitate de CONGRUENȚĂ între creștinism, iudaism, islamism ca și religii monoteiste și iată aici și cu experiențele dezvoltate specific în cunoașterea umană de alte religii precum budismul.
Pornind de la ideea centrală, comună budismului și creștinismului – MÂNTUIREA, amândouă religiile întind o mână de ajutor omului, ca să se mântuiască de sub stăpânirea întunericului și a răului.
Diferența provine din esență: Creștinismul e religia descoperită Omului de Dumnezeu iar budismul e opera unui înțelept. Budismul nu-L are în crezul său pe Dumnezeu, dar atenție !!! nu-L neagă însă dar nici nu-L afirmă în locul hazardului orb, karma. Creștinismul admite așadar providența divină de ocrotire spirituală. Budismul permite însă doar cauzalitatea oarbă, karma. 
Creștinismul are un CLER și un CULT RELIGIOS, prin care sufletele se purifică și se înaltă spre Dumnezeu prin RUGĂCIUNE și credință. 
Budismul a înlocuit rugăciunea cu meditația și cerul cu nirvana. Dacă la creștinism esența e teocentrică la budism ea este antropocentrică.
După creștinism lumea e BUNĂ (Fac. 1,31; Ps. 103,25; 1 Tim. 4, 4), pentru că e opera lui Dumnezeu, în care se oglindește IUBIREA și puterea dragostei CREATORULUI. Răul din lume spune creștinismul a izvorât din voința liberă a CREATURILOR lui Dumnezeu, devenite raționale (Adam și Eva). 
De liberul arbitru al CREATURILOR ce pot dezvolta răul budismul nu are cunoștință.
Budismul nu știe nimic nici despre CREAȚIA omului și nici despre NEMURIREA sufletului.
Creștinismul are o învățătură specifică despre LIBERTATEA și căderea omului, despre ORIGINEA și TRANSMITEREA PĂCATULUI, a răului metafizic, moral și … fizic. 
În budism lipsește ideea de libertate, cădere și păcat viața fiind legată de karmă. Budha vrea să mântuiască lumea de boală, suferință, bătrânețe și moarte, adică de RĂUL FIZIC, nu și de RĂUL ETIC, din care se naște cel fizic. El vrea să scape lumea de existență, nu de impuritatea păcatului. 
El urmărește nimicirea existenței, nu vindecarea naturii căzute, pe când ''FIUL OMULUI a venit SĂ CAUTE și SĂ MÂNTUIASCĂ pe cel PIERDUT'' (Luca 19,10), să-și dea SUFLETUL SĂU drept răscumpărare pentru PĂCĂTOȘI (Matei 20,28), să mântuiască poporul de PĂCATE (Matei 1, 21).
Personal consider însă că ÎMBINÂND CONGRUENT spiritualitatea creștină cu puterea câștigată de meditația dezvoltată de budism putem CONTROLA tendințele RĂULUI dezvoltat tocmai de libertățile conferite de CREATOR omului și putem asigura o ARMONIZARE CONȘTIENTĂ cu acest UNIVERS INFINIT al cunoașterii și existenței noastre, al ROLULUI ce-l avem dat de CREATORUL UNIC în UNIVERSUL INFINIT. 
Aici, în UNIVERS există LIBERE, energii și particule contrarii ce TREBUIESC STĂPÂNITE, armonizate după LEGI încă neștiute sau neînțelese de OM pentru a menține ARMONIA impulsului CREATOR. Putem crea HAOS și DISTRUGERE dacă nu înțelegem CORECT rolul nostru în Univers și acționăm necugetat.
Iată așadar NECESITATEA de a percepe, înțelege și accepta prin LIBERĂ și DUMNEZEEASCĂ înțelepciune unificarea experiențelor pozitive ale religiilor lumii FĂRĂ ÎNSĂ A LE AMESTECA. Fiecare din ele are un FIR ROȘU al dezvoltării de sine stătătoare care i-a permis acea APROFUNDARE A CUNOAȘTERII specifice și care TREBUIE continuată. 
Acum cred că ESTE MOMENTUL CONGRUENȚEI CUNOAȘTERII spre o matrice COMPLEXĂ, COMPATIBILĂ SALTULUI SPIRITUAL ȘI MATERIAL AL SOCIETĂȚII UMANE.
TOTUL DEPINDE DE NOI ÎN ALEGEREA DRUMULUI DREPT ȘI CORECT AL UMANITĂȚII !

SURSE:
http://www.descopera.ro/ si http://www.sfaturiortodoxe.ro/yoga/cap4.htm
Trimiteți un comentariu