vineri, 17 ianuarie 2014

SPUNETI NU POLITICIENILOR DE RAHAT ȘI GUVERNANȚILOR DE CARTIER !

Mi se pare aberant să credem că, un om ce nu reușește să-și facă ordine în viața lui privată, poate să facă ordine și mai ales să genereze ARMONIE în viața noastră publică.
Cred că el va acționa inconștient și mai ales frustrat de viața sa privată și va impune aceleași reguli de armonie neconformă și în viața publică numai din dorința obsedantă de a-și demonstra că el este cel ce controlează situația și nu e condiționat de ARMONIA SISTEMICĂ UNIVERSALĂ.
O femeie care nu are nici un copil este INCAPABILĂ să cunoască travaliul matern și profunda bogăție a sentimentelor ei chiar dacă e doctor în științe de obstetrică și ginecologie. Ține de anduranța și continuitatea sentimentelor ce ți-o dă maternitatea și nu de o conjunctură pasageră interpretată din auzite sau citit.
În fapt acești indivizi nu sunt capabili să înțeleagă ARMONIA și să trăiască sentimentele de DRAGOSTE profundă devenind superficiali perceptiv în întreaga lor viață. Aceste situații NORMALE sunt întâmplătoare pentru el și de aceea nu poate să perceapă problemele umane ce CREAZĂ ARMONIE socială și familială.
Un individ aflat la a doua, a treia, a patra, sau și mai mult la a „n”-a căsătorie este un individ BOLNAV SOCIAL ce nu va reuși niciodată să atingă ARMONIA UMANĂ și, în consecință, eșecul său familial nu va putea genera un management performant și armonizat cu DRAGOSTEA, viața și cerințele familiale ale membrilor grupului social țintă. Exclud DOAR acele situații de deces din cauze OBIECTIVE naturale ale partenerului de viață.
Priviți sub acest indicator spectrul nostru socio-politic și de guvernare, din Romania, UE și din întreaga lume și trageți voi concluziile necesare. Observați cum proliferează concubinajul, frica de maternitate și de aici CRIMELE prin pruncucidere sau abandonare etc. etc..
Este astfel DIRECT și PUTERNIC afectat managementul sistemului ce-l conduce un astfel de individ. Și ISTORIA este plină de exemple uluitoare culminând cu exemple până la CRIME abominabile.
Dacă peste acest HANDICAP se suprapun și caracteristicile psihologice negative generate de un dezechilibru de personalitate efectele sunt dezastruoase și ele s-au văzut chiar și în istorie recentă și se văd și astăzi la cel mai înalt nivel de management.
Reacția lor dezastruoasă de management e pe măsura dezechilibrului comportamental existent. Fuga acestora de amestecul presei în viața lor chipurile privată este mai mult decât dezgustătoare este PATOLOGICĂ.
Spre deosebire de oricare altă persoană civilă, privată, acești manageri au devenit PERSOANE PUBLICE și, în consecință, cetățenii entității sistemului au dreptul să știe ce COMPETENȚE și ce fel de EXEMPLE UMANE sunt acești indivizi pentru a gestiona actul de decizie din colectivitate.
Și vă mai dau un exemplu frecvent întalnit. Ce ziceți de un manager care decide că MAMELE nu sunt angajați buni fiindcă sunt prea mămoase relațional cu colegii, clienții sau partenerii sociali ai entității sale sociale organizaționale.
Ba mai mult nici la angajare astfel de indivizi nu agreează femeile ce sunt predispuse la viitoare nașteri sau sunt prea mămoase pentru a nu lipsi in perioada de maternitate și creștere a copilului nou născut din activitatea lor profitabilă.
Se nasc astfel în mod demențial o sumedenie de „argumente” ce se transformă în legi sau și mai grav în prevederi doctrinare care duc la distrugerea sistemică și a creșterii demografice. Iată cum Romania, din vina unor astfel de partide și de doctrine sociale, a devenit țara cu cel mai mare deficit demografic deficit ce nu a existat nici în vre-un război mondial.
Asemenea specimene de politicieni și guvernanți trebuie condamnați pentru un REAL GENOCID de management și trebuie să dispară din spectrul de management social.
Periculozitatea lor constă tocmai în LIPSA SENTIMENTELOR NAȚIONALE ȘI UMANE care generează o întreagă masă de restricții sociale față de meritocrați și care să le garanteze continuitatea incompetențelor lor de management.
Iată de ce afirm că indicatorul FUNDAMENTAL al unui meritocrat trebuie să fie dovada „armoniei sale familiale și de integrare socială”.
Toate celelalte criterii să fie SUBSIDIARE validării competențelor acumulate dar TOATE integrate și armonizate într-un întreg al personalității sale.
Spre exemplu starea de sănătate a unui individ este DECISIVĂ pentru anduranța de management dar ea trebuie corelată fezabil cu totalitatea celorlalte capacități specifice funcției pentru care aspiră.
Priviți în trecutul istoric și la prezentul nostru și veți observa cum numeroși deviați fie genetic sau mutanți morali acced, sub protecția LEGILOR promulgate de aceeași specie de indivizi care populează instituțiile decidente sau de selecție, la cele mai înalte funcții sociale.
În aceste condiții FAMILIA ca și esență de garantare a VIGORII SOCIALE devine profund discriminată și afectată prin defectarea sistemului educațional și de sănătate tocmai pentru a permite celor cu deficit uman și de armonie socială să populeze INVERS-PROPORȚIONAL inclusiv managementul statal legislativ, administrativ sau juridic de parcă principul de discriminare s-ar aplica exact INVERS proporțional normalității sociale.
Această minoritate cu siguramță trebuie stimulată la INTEGRARE SOCIALĂ pe principiile ARMONIEI cu MAJORITATEA și nu prin înlesnirea dominației ei asupra majorității.
Același principiu de proporționalitate participativă cu restricționarea și evaluarea pe criteriul ARMONIEI FAMILIALE și de integrare socială TREBUIE să se aplice și tuturor celorlalte minorități, naționale, de religie, de sex, de handicap etc. tocmai pentru a proteja ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ regulile de tratament și vindecare spre o integrare civilizată într-o societate SĂNĂTOASĂ spiritual, moral, juridic și de garantare a unei BIOCENOZE NEDISTRUCTIVE a speciilor ce determină PROGRESUL și nu INVOLUȚIA.
Dacă acești manageri sunt conștienți de ROLUL OMULUI în Univers și PUTEREA IUBIRII ÎN MANAGEMENTUL PERFORMANT așa cum subliniez vehement și în lucrarea „Mișcarea de spin socială” http://icepaliga.blogspot.ro/2012/02/legaturi-utile-pentru-fotografiile-lui.html atunci cu siguranță elementele de protecție a minorităților vor devini doar o problemă sub-sistemică de rutină și nu de prioritate disproporționată dată de handicapul lor de management.
Managerul va înțelege mai profund rolul sistemelor și subsistemelor în dinamica lor relațională și va tinde spre ARMONIA decizională bazată pe aceste integrări de STRUCTURI SITEMICE PARTICULARE.
Urmează un an de intense bătălii electorale și consider că un CV cu atestări și evaluări de capabilități de management specifice funcțiilor dorite, integrate unui PROGRAM CU INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SOCIALĂ MASURABILI este un motiv de ATENȚIONARE A ELECTORATULUI pentru a vota doar MERITOCRAȚI CERTIFICAȚI și nu doctori plagiatori sau falsificatori !!!

Lt.col.retragere
Ioan CEPALIGA
Trimiteți un comentariu